noradawa

noradawa

Thursday, December 19, 2013

Pranašo Žmona Zaineb - Khuzeima duktė

Pagal knygą " Didingos Islamo Moterys" 
Pranašas saaw pasakė:
" Allah man liepė vesti tik tokias Moteris, kurioms pažadėtas Rojus."


Zaineb buvo žinoma kaip ' susikrimtusiųjų ir vargšų  Motina' , kadangi ji šelpė tuos, kurie buvo trūkume.


Pranašas saaw pasakė, jog Allah jam liepė vesti tik tokias moteris, kurios nusipelnė Rojaus. Zaineb buvo moteris, kuri kitaip dar buvo vadinama "Varguolių ir elgetų motina", nes ji buvo dosniausia iš visų šeimos moterų.

Ji gimė 13 metų prieš Mohamed saaw tampant Allah pasiuntiniu. Kai jis saaw paskelbė, jog yra Allah pasiuntinys, tai sukėlė triukšmą  Mekoje. Netgi tie, kurie jį mylėjo ir gerbė, ir vadino jį  saaw "patikimu" ir "teisingu", tapo jo saaw priešais, norinčiais jį nužudyti. Bet buvo ir tokių, kurie nedelsiant atsakė į jo šaukimą ir prisiekė savo ištikimybę jam ir Allah. Jie ragino kitus tikėti ir sakė, kad patys tiki jo saaw tvirtinimu.
Tarp tokių žmonių, kurie pirmieji pripažino jo saaw teisingumą buvo Zaineb, Khuzaimah duktė. Ji buvo  ištekėjusi už Abdullah bin Džiahaš. Šis gerbiamas Pranašo saaw bendražygis žuvo kankinio mirtim Uhud mūšio metu. Martyrų našlės ir vaikai rado prieglobstį pas kitus Pranašo saaw bendražygius, kurie jas vedė ir priglaudė jų vaikus. O Zaineb, po vyro mirties tapo Pranašo saaw žmona.

Hamnos ( Hamnah-Džiahaš duktė) vyras, taip pat buvo nukankintas Uhud mūšyje ir ji taip pat buvo apimta gilaus sielvarto. Tai matydamas Pranašas saaw pasakė:

"Vieta, kurią žmona laiko širdy savo vyrui, negali būti užimta niekieno kito."

Hamna pasakė jam giliai atsidūsdama, jog tai buvo dėl to, jog ji labai jaudinosi dėl jos našlaičiais likusių vaikų ir paprašė jo saaw melsti Allah, kad jai duotų kantrybės ir stiprybės. Pranašo saaw maldos už ją buvo priimtos, ir ji ištekėjo už garbingo Pranašo saaw bendražygio Talhah bin Abdullah. Jis buvo idealus vyras ir mylintis tėvas jos našlaičiams vaikams, likusiems nuo jos pirmo vyro.Zaineb buvo tokioje pat sunkioje padėtyje, kaip ir Hamna, tik ji nesikreipė į jokį žmogų pagalbos. Ji patikėjo savo reikalus Allah ir atsidavė maldoms ir meditacijoms. Taigi, kai jai pasipiršo vienas iš geriausių vyrų, Pranašas saaw ji nesitvėrė džiaugsmu iš laimės, su kuria Allah ją apdovanojo.
Pranašas saaw ją vedė įteikdamas 400 dirhamų kraitį (dowry) ir jai buvo pastatyta pastogė netoli Hafsos ir Aišos namų. Taip ji prisijungė prie Pranašo saaw namiškių: dorų ir tyrų jo žmonų . Kilniajame Korane  Allah kalba apie Pranašo saaw žmonas:
" Allah trokšta tik pašalinti blogį iš tavęs, o šeimos nary, ir apvalyti tave su visišku apsivalymu." (Koranas, 33:33)

ir taip pat 


" O Pranašo žmonos, jūs esate ne kaip kiekviena kita moteris." (Koranas, 33:32)
Zaineb bint Khuzaimah dar prieš priimdama islamą buvo vadinama "varguolių ir elgetų Motina". Tai buvo todėl, kad ji negalėjo susitaikyti matydama alkaną ar nelaimės ištiktą žmogų. Ji buvo giriama to meto įžymių poetų eilėse. Ibn Kathyr rašė, jog ji tokį titulą užsitarnavo savo dosnumo ir labdaringų darbų dėka. Apie šią kilnę jos savybę buvo  dar labiau kalbama, kai ji priėmė islamą, kuris visada skatino labdaringumą.

Aiša ir Hafsa jau buvo Pranašo saaw  šeimos narės ir jos pasveikino savo naują draugę ir stengėsi iš visų jėgų nuoširdžiai su ja draugauti. Jos žinojo, jog Pranašas saaw vedė Zaineb, nes ji buvo giliai sukrėsta dėl jos pirmo vyro mirties.  Dėka malonaus, šių dviejų kilnių moterų elgesio, jos širdgėla palengvėjo ir ji jautėsi nusiraminusi.

Zaineb išgyveno vos 8 mėnesius, po to kai ištekėjo už Pranašo saaw. Jai buvo tik 30 metų, kai ji išėjo iš šio gyvenimo. Pranašas  saaw pats pravedė laidotuvių maldas ir ji buvo palaidota Džanatul Baqi kapinėse. Khadidža buvo pirmoji jo žmona, kuri mirė Pranašui saaw gyvam esant, o Zaineb buvo antroji.

Allah bus jomis patenkintas ir jos Juo.

Vertimas darytas sesutės Selmos.
Lai Allah atlygina ją gausiai.

Koreguota Noros.

No comments:

Post a Comment