noradawa

noradawa

Sunday, November 10, 2013

Savo Nuomonės Reiškimas Religijoje
الحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام على رسوله الأمين وبعد:

بِسْم الله الرحمن الرحم

"Netinkama tikinčiajam vyrui ar moteriai, kai Allah ir Jo pasiuntinys paskelbė nuspręstus reikalus, turėti bet kokią nuomonę apie jų sprendimą. Ir bet kas, kas nepaklūsta Allah ir Jo Pasiuntiniui, pakliūna į akivaizdų paklydimą.”(33:36, Sura al Ahzab, Sąjungininkai)

نَ لِمُؤۡمِنٍ۬ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۥۤ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَـٰلاً۬ مُّبِينً۬ا 

Šios eilutės paaiškinimas Tafsyre ibn Kaśyr (44 pdf puslapyje) yra toks, jog šis ajatas bendrąja reikšme pritaikomas visuose reikaluose, t.y jeigu Allah ir Jo pasiuntinys nusprendė, tai niekas neturi teisės eiti prieš jų sprendimą ir  šiuo atveju niekas neturi pasirinkimo ar vietos savo asmeninei nuomonei.

**********************************************************

Ar Leistina Naudoti Muzikinius Skambučio Tonus Mobiliajame Telefone?


الحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام على رسوله الأمين وبعد:


Klausimas: 
Dauguma mobiliųjų telefonų turi muzikinius tonus. Ar leistina naudoti šiuos tonus vietoj įprastųjų tonų? Gal galėtumėte mums patarti ir nukreipti musulmonus naudinga kryptimi? Lai Allah تعالى  atlygina jums ir saugo jus nuo blogio!

Atsakymas: 
Yra neleidžiama naudoti muzikinius tonus mobiliuosiuose telefonuose ir kituose įrenginiuose, nes remiantis Šarija (islamiško įstatymo) įrodymais yra draudžiama klausytis muzikinių instrumentų. Pakankama yra naudojimasis pagrindiniais skambučių tonais.
Lai Allah تعالى  suteikia mums sėkmę! Lai ramybė ir palaima lydi mūsų Pranašą Muchammed صلى الله عليه وسلم , jo šeimą ir bendražygius!

Šaltinis: Nuolatinis Fatvų Komitetas Ifta, Komiteto Pirmininkas Imamas Ibn Baaz

Fatwa nr. 20842, alifta.net

Kodėl reikia sakyti salam aleikum?الحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام على رسوله الأمين وبعد:

Klausimas:
Egipte yra tradicija sveikinti vienas kitą rytais pasakant “Labas rytas“ (arab. sabah al khair). Koks yra nuosprendis dėl šio sveikinimo?

Atsakymas: 
Salam (islamiškas taikos sveikinimas) yra: As salamu alaikum (tegul bus taika tau). O jeigu kas nors dar prideda prie to „Va rachmatullahi va barakatuh” - Malonė ir Palaiminimas nuo Allah tau taip pat, yra tik geriau. Po šito pasakymo, jeigu musulmonas sveikina kitą sakydamas pavyzdžiui  „labas rytas“, nėra tame žalos. Tačiau, jeigu musulmonas pasako tik „labas rytas“ ne pridėdamas “as sallamu aleikum“, tada jie klysta.Nuolatinis Fatvų Komitetas, 24 dalis, psl. 120 , trečias klausimas iš fatvos 9908.

Kodėl reikia sakyti Pranašui pasveikinimą?الحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام على رسوله الأمين وبعد:

Įžymioj knygoj “Al Baith Al Chadith“, skyriuje kuriame aiškinama, kaip užrašomi chadisai, hafizas (žmogus mintinai mokantis Koraną) Ibn Katyr pasakė:
 "Priklauso visada aukštinti Allah تعالى  ir prašyti palaiminimo Jo pasiuntiniui (taika jam ir Allah تعالى  palaiminimas). Netgi jeigu šie žodžiai pasikartotų daug kartų, ir netinkama yra nuo jų pavargti, nes šiuose žodžiuose slypi didelis gėris. Ir priklauso šiuos žodžius -palaiminimą ir pasveikinimą - užrašyti pilnai, nepakeisti jų į simbolius. Nedera apsiriboti tik žodžiais „aleihi salam“(taika jam), o priklauso kruopščiai ir pilnai rašyti صلى الله عليه وسلم -„sallallahu aleihi va sallem“ (ir tegul palaimina jį Allah تعالى  ir pasveikina)."

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓٮِٕڪَتَهُ ۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّۚ يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا 


"Allah ir Jo angelai palaimina pranašą. Ir jūs, kurie įtikėjote, pasiųskite jam Salāh ir pasveikinkite jį su Taslym.” (Koranas, 33:56) 

                    *******************************


Atpildas už sakymą sallallahu aleihi va sallem - صلى الله عليه وسلم

Prašymas (dua), kad Allah palaima ir ramybė lydėtų Pranašą صلى الله عليه وسلم  yra vienas iš geriausių veiksmų, kuriais siekiame Allah تعالى  malonės ir vienas iš teisingų veiksmų. 

Allah تعالى  sako: “Iš tiesų Allah ir Jo angelai laimina Pranašą! O jūs, kurie įtikėjote! Laiminkite jį ir sveikinkite jį islamišku sveikinimu.” (Sura Al-Ahzab 33, aja 56). 

Taip pat Pranašas صلى الله عليه وسلم  yra pasakęs:

"Tas, kuris meldžia palaimos man vienąkart, Allah palaimins jį dešimt kartų.”


 Šis chadisas yra autentiškas ir galima jį rasti rinkiniuose: Muslim 408, Tirmidi 485, Nasa’i 1296, Abu Davūd 1530 ir Ahmad ibn Hanbal, Musnād, Antrame Tome 375psl.)
Fatva Apie Pažadus Fatvos Nr. 14777 (alifta)

Klausimas: 

Aš esu ištekėjusi moteris su vaikais ir esu praktikuojanti musulmonė – visos maldos skirtos Allah – bet mano vyras rūko Šišą (vandens pypkę) . Aš jam patariau mesti, bet mano pastangos buvo veltui. Tiesą sakant, jis prisiekė Allah vardu, kad jis nustos rūkyti, bet to nepadarė. Po to, aš priemiau priesaiką Allah vardu, kad jei jis nenustos rūkyti, aš išeisiu pas tėvus, bet jis nenustojo, o aš neišėjau. Ką turėčiau daryti su savo vyru? Koks yra sprendimas dėl mano priesaikos? Koks yra sprendimas dėl Šišos rūkymo? Tikiuosi, kad atsakysite į mano laišką.

Atsakymas: 

Pirma: Šišos rūkymas yra HARAM (uždraustas), nes tai yra bjaurus, daug žalingų poveikių turintis įprotis.

Antra: Tai yra Vadžib (privaloma) tavo vyrui nustoti rūkyti Šišą, kad įvykdytų savo priesaiką.

Trečia: Tu padarei gerai, kad patarei savo vyrui mesti rūkyti Šišą. Tu turėtum tęsti tai ir daryti Dua (maldavimus) Viešpačiui, kad vestų tavo vyrą teisingu keliu.
Dėl priesaikos, kurią tu sulaužei, tu turi atlikti Kaffarah (išpirkimą) už tai ir tada tu neprivalėtum likti su tėvais. Kaffarah yra pamaitinti dešimt Miskyn (neturtingus žmones, kuriems to reikia), aprengti juos, ar išlaisvinti tikintįjį vergą. Jei tu neturi galimybių to padaryti, tada turėtum atlikti trijų dienų Saum (pasninką). 
Lai Allah (الله) veda mus į sėkmę. Lai taika ir palaima lydi mūsų Pranašą Muchamedą, jo šeimą ir Bendražygius. AmynNuolatinis Komitetas moksliniams tyrimams ir Ifta Pirmininkas: `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz

Šaltinis: alifta.net

Ar galime studijuoti Bibliją?Klausimas: Ar galima skaityti bibliją? Ar galima ją studijuoti davos tikslais?

Atsakymas: Po to kai Komitetas gavo šį klausimą buvo atsakyta, jog draudžiama skaityti Knygos žmonių Raštus, kurie yra prieštaraujantys islamui. Išskyrus mokslininkus, jie tai gali daryti, tam kad sugriautų melą esantį tose knygose. Kita vertus ir tai yra draudžiama daryti tam, kuris nėra kvalifikuotas tokių knygų skaityme, tam kad jos nepadarytų jam įtakos. Taip pat yra draudžiama ieškantiems žinių mokintis iš šių knygų, tam kad suderintų jų atitikimą su islamu. Ieškantys žinių turi studijuoti tik islamiškas knygas, nes jos paneigia jų melą ir anuliuoja jų teiginius.Fatvą išleido Nuolatinis fatvų komitetas, kurio pirmininkas Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Šeich, narys Salih Fauzān, narys Abdullah ibn Gudajjan, narys Bakr abu Zaid.

Šaltinis:

Ką reiškia sapnuoti mirusįjį?Klausimas: Ar tai reiškia, kad kažkieno mirtis yra šalia, jei jis mato mirusius žmones savo sapnuose? Ką turėtų žmogus daryti, kad išgelbėtų save nuo tokių sapnų?

Atsakymas: Šitokie ir kiti sapnai, kurie gązdina tikinčiuosius, yra iš Šėtono; Šėtonas yra darbštus bandant įnešti liūdesį ir baimę į kiekvieno musulmono širdį, Allah Visagalis sakė: „Slaptas pokalbis – iš velnio, kad nuliūdintų tuos, kurie patikėjo. Tačiau niekuo jis nepakenks jiems, nebent tik Viešpačiui leidus. Allah tepasikliauja tikintieji! "(58:10, KORANAS literatūrinis prasmių vertimas)

Ir tai yra kodėl Allah  Pasiuntinys صلى الله عليه وسلم  įsakė musulmonams nusispjauti tris kartus per kairį petį  po to kai susapnuoja blogą sapną. Tada lai jis sako tris kartus:

أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت

"Aš ieškau prieglobsčio pas Allah nuo Šėtono ir nuo blogio, kurį mačiau."

Tada jis turėtų grįžti miegoti ant kitos pusės nei miegojo, ir nepasakoti niekam, ką matė sapne. Jei vykdai, kas buvo paminėta prieš tai, jei niekam nepasakoji apie savo sapną, tada nebūsi paveiktas jo. Taigi, jei kažkas susapnuoja košmarą apie mirtį, tai neįrodo, kad jis numirs; o tai tik iš Šėtono, kuris trokšta įbrukti liūdesį ir baimę jam, kad leistų jam ieškoti prieglobsčio pas Allah nuo jo ir neminėtų niekam apie tai.

Šeichas Muhammad bin Saalih al-`Uthaymeen

Poezija islame
الحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام على رسوله الأمين وبعد:Poezija- leistina ar neleistina?
Vertimas paimtas iš Ibn Baz Fatva vol.28

Tai nėra vyrams žalos skaityti arabišką poeziją ar jos klausytis su sąlyga , kad jie nepanaudos joje uždraustų žodžių kaip apkalbos, įžeidinėjimai, kurie sukelia priešiškumą, ir kur toji poezija yra neakompanuojama būgnu arba kažkuo neleistinu kaip išpeikimas kitos genties - grupės, kuris pasėja sėklas neapykantai ir priešiškumui.

Tai nėra žalinga dalyvauti vestuvėse, kuriose yra deklamuojama gera poezija, tokia kaip Hasan deklamuodavo , kuri kviesdavo į gėrį, taurumą, geras manieras, ir geriausius žygdarbius.
Pranašas صلى الله عليه وسلم  sakė:

‘Kai kuri poezija gali turėti išminties’’.

Ir jis صلى الله عليه وسلم pasakė Hasan’ui:

‘‘Sukritikuok netikinčiuosius, prisiekiu tuo kam priklauso mano siela, tai yra kaip strėlių šaudymas į juos su tavo poezija.’’

Pranašas  صلى الله عليه وسلم  nuolankiai prašė dėl Hasan’o sakydamas:

‘’ O Allah, padėk jam (Hasan) su šventa dvasia.’’

Šventa dvasia yra Ruch Al-Kudus , t.y. Angelas Gabrielius.

Hasan išjuokdavo juos (t.y. parodydavo žmonių kvailumą) ir jo poemos buvo kilnios ir geros. Panašiai, Abdullah ibn Ravahah ir Ka’b ibn Malik ir kiti poetai darydavo tą patį. Tarp gerų poemų yra Nunijjah ibn Al-Kajjim ir Nunijjah Al-Kahtany. Jie visi yra labai naudingi  pažiūrų reikaluose .

Poezija turėtų būti kviečianti į gėrį, kilnius darbus, tėvų priežiūrą, rūpinimusi jais, siejimu šeimyniniais santykiais, paklūsnumu Allah تعالى  ir jo pranašu صلى الله عليه وسلم, paklūsnumu tauriems valdytojams, ir nuodėmių įspėjimui. Tokie patarimai turės teigiamą poveikį sielai.


Išvertė Nora Umm Youcef.

Uždenkite Savo Indus Nakčiai - Šeichas Ubeid al-Džabiri حفظه اللهالحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام على رسوله الأمين وبعد:

 Ar uždengti indus nakčiai yra privaloma, remiantis Pranašo  صلى الله عليه وسلم  teigimu: “Uždenkite savo indus”?


Šeichas Ubeid al-Džabiri حفظه الله:
“ Jūs primenate  Hudaifos رضي الله عنه chadisą, dėl kurio yra sutarta:

“ Užriškite odines gertuves ir paminėkite Allah تعالى vardą ant jų, ir uždenkite savo indus paminėdami ant jų Allah تعالى, netgi jeigu jūs ir uždengsite savo indus su pagaliuku.”


Imamas Muslim رحمه الله  pridėjo Al-Muharrar’e:

“ Be abejo, metuose yra naktis, kada nusileidžia maras (epideminė liga) ir jis nepalieka nei vieno neuždengto indo ar gertuvės, bet dalis to maro patenka į tą indą.”

Aš (Ubeid al-Džabiriteigiu:

Pirma: “Šis reikalas yra privalomas ir tai yra savęs apsisaugojimui, kadangi jis (Hudaifa رضي الله عنه ) sakė: “ netgi jeigu jūs ir uždengsite savo indus su pagaliuku”, reiškia, ant indo ar ąsočio padėdami šaukštą, kuriuose yra maistas ar gėrimas.”

Antra: “Šis gertuvių užrišimas ir indų uždengimas yra daromas nakčiai.”

Ir Allah تعالى  žino geriausiai.


Ar galima gerti stovint?Abu Hureira رضي الله عنه perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė:

” Lai niekas iš jūsų negeria stovėdami.” (Muslim) 

Tai aiškus draudimas “lia” (ne) priešais žodį “gerti’’, kurio neigiamumą dar labiau patvirtina raidė ‘nūn’ arabiško žodžio gale ‘gerti’ . Anas perdavime pranašas صلى الله عليه وسلم  griežtai uždraudė gerti stovomis. Daugelis mokslininkų teigia, kad tai ne charam, o makru (nepageidaujama/nerekomenduojama), nes yra nuorodų į tai, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم kartais gerdavo stovomis, pavyzdžiui- gėrė zam zam vandenį stovomis. Perdavime sakoma, kad gėrė iš ąsočio stovėdamas. Haram turi leidimą (išimtis) tik kraštutiniais atvejais, kaip Allah عَزَّوَجَلَّ sako:

"Jums yra draudžiama išskyrus, jeigu jūs esate priversti"

Todėl šie mokslininkai teigia, kad tai makru - labai griežtas makru.
Išsiaiškinome, kad yra nesutarimas: vieni teigia, kad tai charam (vadinasi jei nepaklustame šiam draudimui, tai darome nuodėmę), kiti teigia, kad griežtas makru, tačiau įrodymai, chadisai nurodo, kad tai labiau draudžiama (charam), nei nepageidaujama. Kaip užfiksuota Muslim ir Ahmed rinkiniuose, Pranašas صلى الله عليه وسلم zadžara” griežtai uždraudė gerti stovomis. Kaip šeichas Al Albani رحمه الله aiškina, kad šis draudimas (žodis zadžara) nurodo griežtą draudimą (charam), jeigu nėra tam (gerimui stovomis) rimtos priežasties.

Yra chadisų, kuriuose nurodoma, kad Pranašas  صلى الله عليه وسلم gėrė stovėdamas, bet tam buvo vienokia ar kitokia priežastis: ankšta, arba gertuvė buvo pakabinta, kaip minima kai kuriuose chadisuose, t.y. kitaip nei stovomis gerti buvo neįmanoma. Abu Hureira رضي الله عنه perdavė, kad pranašas  صلى الله عليه وسلم pamatė vieną žmogų, kuris gėrė stovėdamas ir liepė jam išvemti viską, ką jis  išgėrė. Žmogus paklausė, kodėl? Pranašas  صلى الله عليه وسلم atsakė:
’’ Ar tu norėtum, kad kartu su tavimi gertų katė?” Žmogus atsakė, kad ne. Pranašas صلى الله عليه وسلم paaiškino:

” Iš tiesų su tavimi geria tai, kas yra blogiau už katę. Su tavimi geria Šėtonas (velnias)”. (Perdavėjų grandinė stipri. Sahih. Ahmed)

Taip pat, Abu Hureira رضي الله عنه  perdavė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم pasakė: 

“Jeigu geriantieji stovomis žinotų, kas jų viduje, jie apsivemtų.”

Kalbant apie chadisus, kuriuose minima, kad  Pranašas صلى الله عليه وسلم gėrė stovomis, tai tam buvo priežastys. Pavyzdžiui pakabintas ąsotis ir kitaip nei stovomis neįmanoma atsigerti. Arba kitas pavyzdys yra  zam zam vanduo ir gėrimas iš tekančio šaltinio, kada žmogus neturi į ką prisipilti to vandens.

Paskutinė išvada yra ta, kad islamiškoji šarija reguliuoja visą žmogaus gyvenimą. Ne tik santykį tarp Dievo ir žmogaus, bet ir visą gyvenimą: santykius tarp žmonių, valgymą, gerimą , apsirengimą, kuo rengtis ir kitus žemiškus reikalus. 

Aukščiausiasis Allah تعالى sako:

”Mes atsiuntėme jums raštus kaip paaiškinimą viskam.''


Autorius Abu Jachja Krimsky

Ar leistina valgyti stovint?


الحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام على رسوله الأمين وبعد:


Šeichas Muchammed Nasir Ud-Dyn Al Albani رحمه الله:

''Nėra jokio įrodymo draudžiančio valgyti stovint. Yra tik įrodymas draudžiantis gerti stovint. Egzistuoja perdavimas, kad Anas bin Malik sakė, kad Pranašas صلى الله عليه وسلم uždraudė gerti stovint. Kažkas jo paklausė:” ‘O ką  tu gali pasakyti dėl valgymo stovint?’ Anas atsakė: ‘Tai dar blogiau’. “

Pasak Al Albani رحمه الله yra labai svarbu, kad mes sektume Pranašo صلى الله عليه وسلم  bendražygiais, nes nėra nieko sunnoje ar Korane, kas prieštarautų šiam perdavimui.

Koks skirtumas tarp valgymo stovomis ir einant?

Valgymas einant yra leistinas dėl aiškių įrodymų, kadangi jie valgydavo eidami Pranašo صلى الله عليه وسلم laikais.
Dėl valgymo stovint nėra jokio teksto iš Pranašo صلى الله عليه وسلم, nei neigiamo ar draudžiančio, nei teigiamo ar rekomenduojančio. Mes turime tiktai šį Anas bin Malik autentišką perdavimą ir elgiamės remdamiesi juo. 
Kitas dalykas, susijęs su šiuo reikalu, kurį kai kas iš jūsų jau tikriausiai pastebėjot yra, kad valgymas stovomis patapo mada šiais laikais netikinčiųjų tarpe. Netgi jeigu ir yra kėdės, jie valgo stovomis ir nesėda iš išdidumo. Remiantis tuo, prieš tai minėtas įrodymas (perdavimas iš Anas bin Malik) tik sustiprėja. 
Dėl to, aš (Al Albani) teigiu: “Kad mes elgiamės pagal Anas perdavimą (t.y. nevalgome stovėdami), nes Anas žino tai, ko mes nežinome, ir dėl to, kad netikintieji ir musulmonai, kurie imituoja juos, valgo stovėdami. Todėl mes turėtume skirtis nuo ju.”Autorius Šeichas Muhammad Nasir Ud-Deen Al Albani رحمه الله